Bildiriler Kitabı

PPM 2019’de sunulan tüm tam makaleler elektronik olarak basılacak bir Sempozyum Bildiriler Kitabında basılacaktır. Bildiri kitabı tüm kayıtlı katılımcılara kayıt sırasında ücretsiz olarak dağıtılacaktır.

Tam makale, sözlü ve poster sunumları hazırlamak için kurallar, bildiri özetlerinin değerlendirilmesi süreci sonrasında web sitesinde ilan edilecektir.

PPM 2013 Bildiri Kitabını indirmek için lütfen tıklayınız.
PPM 2015 Bildiri Kitabını indirmek için lütfen tıklayınız.
PPM 2017 Bildiri Kitabını indirmek için lütfen tıklayınız.

PPM 2013 Özet Kitabını indirmek için tıklayınız.
PPM 2015 Özet Kitabını indirmek için tıklayınız.
PPM 2017 Özet Kitabını indirmek için tıklayınız.