PPM 2019 Hakkında

Sempozyumun amacı inşaat, ses ve ısı yalıtımında, kaplama, seramik, dolum, paketleme, depolama, arıtma, metalurji, tekstil, ilaç, hijyen, savunma, havacılık ve diğer uygulamalarda yaygın olarak kullanılangözenekli ve toz malzemelerin karakterizasyonu, manipülasyonu, üretimi ve kullanımının temel yönleri üzerinde akademi ve sanayi arasında bilimsel ve teknolojik tartışmalara ve fikir alışverişine uygun bir ortam yaratmaktır.

Gözenekli Toz Malzemeler Sempozyumu ve Sergisi'nin kapsayacağı ana temalar şu şekilde özetlenebilir:

Tema A Sentezlenmeleri ve Karakterizasyonu
• Karbon Esaslı Yapılar • Polimerler • Seramik/Camsı Yapılar • Kompozitler/Hibrid Malzemeler • Metalik Yapılar • İleri Fonksiyonel Malzemeler
• MOF’lar • Zeolitler, vb.
Tema B Katalitik Özellikleri
• Nitelikli Kimyasalların Sentezi • Katalitik Membrane Reaktörler • Yapısal Reaktörler • Plazmonik Katalizörler, vb.
Tema C Çevresel Özellikleri ve Enerji
• Atık Arıtımı • Koku Kontrolü • Depolama Malzemeleri • Elektrodlar • Yakıt Hücreleri, vb.
Tema D Biyolojik ve Medikal Özellikleri
• Biyomalzemeler • Biyo Membranlar • Implantlar • İlaç Salınımı • Eczacılık, Nanocihazlar, • Biyosensorler, vb.
Tema E Taşıma ve Yüzey Kimyası
• Taşınım • Adsorpsiyon • Islanma • Mikro / nano ölçekli Bir / İki Fazlı Akışları • Kaplama ve Boyalar • Self-Assembly • Biyobenzetim,vb
Tema F Modelleme ve Simülasyon
• Gözenek Seviyesi Akışkan Analizi • Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği • Moleküler Similasyonlar  • Hacim Ortalama Teoriler vb.

Tema G Endüstriyel Uygulamaları
• Toz Metalurjisi • Isı ve Ses Yalıtımı • Kaplamalar • Seramikler • Filtrasyon • Paketleme Vedepolama • Dolgu Malzemeleri • İnşaat • Tekstil
• Analitik Cihazlar • Madencilik Ve Metalurji • Savunma Sanayi/Havacılık ve Uzay Uygulamaları, vb.

Sempozyumun resmi dili İngilizce'dir.